Print Thứ Ba, 01/06/2021 17:30 Gốc

Ủy ban bầu cử quận Kiến An có Thông báo về danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026:

– Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận: 10 đơn vị.

– Tổng số đại biểu HĐND quận được bầu: 31 đại biểu.

– Tổng số cử tri: 79.605 người.

– Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 79.579 người, đạt tỷ lệ 99,97%.

– Số đại biểu trúng cử: 31 người. Kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND quận được bầu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác