Print Thứ Tư, 26/10/2022 18:25 Gốc

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng trước đây, nay là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng trân trọng thông báo từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/9/2022, đơn vị đã vận động được tổng cộng 3.157.518.910 đồng.

Từ nguồn vận động, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng đã hỗ trợ cho 3.148 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố với tổng trị giá 2.867.319.288 đồng.

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng trân trọng thông tin danh sách các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ Quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 101/TB-TTCTXH&QBTTE ngày 26/10/2022

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo danh sách các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng 9 tháng đầu năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác