Print Thứ Sáu, 07/04/2023 08:35 Gốc

Thực hiện Công văn số 240/UBND-ĐC2 ngày 7/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, Công an thành phố công bố danh sách 35 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, đình chỉ (có danh sách kèm theo).

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận, huyện tiếp tục kiểm tra, huớng dẫn, xử lý nghiêm các truờng hợp cơ sở vi phạm hoạt động kinh doanh ngoài khoảng thời gian quy định; phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận, huyện trong việc thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn về ANTT, PCCC, chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ công trình không đúng quy định, chuyển đối mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất kinh doanh, dịch vụ, tổ chức hoạt động không đúng với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng, môi trường, đê thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vê ANTT, không cấp mới đối với các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Công an thành phố công bố để mọi người dân biết, cần trao đổi đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố, SĐT: 069.278.5831 hoặc 069.278.5325.

Tài liệu đính kèm: Danh sách kèm theo Văn bản số 1115/PC06-Đ3 ngày 5/4/2023

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo danh sách 35 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, đình chỉ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác