Print Thứ Ba, 25/04/2023 10:35 Gốc

Hội đồng thanh lý tài sản của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng Thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là vật tư thu hồi của cầu Rào cũ với nội dung chính như sau:

Vật tư thu hồi còn lại (sắt, thép) của cầu Rào cũ.

Tên tài sản: Vật tư thu hồi còn lại (sắt, thép) của cầu Rào cũ; Khối lượng: ~387 tấn; Nơi đặt tài sản: Phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Mục tiêu của thẩm định giá làm cơ sở để xác định mức giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản theo quy định.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá

. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật; có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản tương tự; có tên trong danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính năm 2023;

. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực thẩm định giá;

. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá, thuế GTGT…) phù hợp với quy định của pháp luật và có tính cạnh tranh;

. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

Hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá

. Văn bản đề nghị được thực hiện thẩm định giá;

. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, chứng chỉ hành nghề thẩm định giá viên (bản sao chứng thực);

. Bản mô tả năng lực kinh nghiệm (Hợp đồng thẩm định giá đã thực hiện; thông báo, chứng thư điển hình liên quan đến thẩm định giá tài sản… mà đơn vị đã thực hiện trong 03 năm gần nhất).

. Phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả;

. Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá, thuế GTGT…).

. Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2023.

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia

. Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hải Phòng.

. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo nêu trên.

. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, số 14 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng thanh lý tài sản Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn và không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 01/TB-HĐTLTS

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là vật tư thu hồi của cầu Rào cũ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác