Print Thứ Hai, 24/10/2022 15:45 Gốc

Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng có thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Lạch Tray, Đồng Quốc Bình, Đằng Giang, Kênh Dương để bảo dưỡng đường ống cấp nước.

Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng tiến hành bảo dưỡng tuyến ống cấp nước D400 đường Lạch Tray (đoạn từ cầu vượt Lạch Tray đến Cầu Rào). Khu vực cấp nước không ổn định, các phường: Lạch Tray, Đồng Quốc Bình, Đằng Giang, Kênh Dương.

Thời gian cấp nước không ổn định: Từ 23h00 đến 5h00 các ngày 24, 25 tháng 10 năm 2022.

Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo để các cơ quan, nhân dân khu vực trên được biết và có kế hoạch dự trữ nước. Công ty mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng về sự bất tiện của công tác bảo dưỡng nói trên.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Lạch Tray, Đồng Quốc Bình, Đằng Giang, Kênh Dương để bảo dưỡng đường ống cấp nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác