Print Thứ Hai, 14/11/2022 10:35 Gốc

Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng thông báo cấp nước không ổn định khu vực các phường: Hải Thành, Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) và phường Minh Đức (quận Đồ Sơn).

Trong quá trình tiến hành bảo dưỡng tuyến ống cấp nước D800 từ cống Hòa Bình đến cống Hương, đường 363 Kênh Hòa Bình, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng sẽ cấp nước không ổn định trên địa bàn các phường: Hải Thành, Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh); Khu Công nghiệp, sân Golf và phường Minh Đức (quận Đồ Sơn) trong khoảng thời gian cụ thể như sau:

Thời gian cấp nước không ổn định: Từ 22 giờ Thứ Hai, ngày 14/11/2022 đến 3 giờ Thứ Ba, ngày 15/11/2022.

Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo để các cơ quan, nhân dân khu vực trên được biết và có kế hoạch dự trữ nước. Công ty mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng về sự bất tiện của công tác bảo dưỡng nêu trên.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo cấp nước không ổn định khu vực các phường: Hải Thành, Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) và phường Minh Đức (quận Đồ Sơn)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác