Print Thứ Bảy, 08/04/2023 17:40 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 18 ngày 14/01/2023 của Bộ Công an; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 262 ngày 22/2/2023 của Công an thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có nội dung công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở.

Công an thành phố thông báo danh sách 153 cơ sở bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/3/2023 (có danh sách kèm theo).

Tài liệu đính kèm: Danh sách 153 cơ sở bị đình chỉ

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo 153 cơ sở bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác