Print Thứ Năm, 07/11/2019 12:22

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn (huyện An Dương) được triển khai thực hiện hiệu quả cao, thu hút đông đảo người dân tham gia, trở thành điểm sáng của huyện An Dương. Từ đó, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống văn hoá tinh thần trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Một góc nông thôn mới thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn.

Thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn hiện có 325 hộ dân với tổng số 1.116 nhân khẩu. Trong đó, có 27 hộ thuộc diện chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thôn Cống Mỹ có nhiều cách làm sáng tạo. Nổi bật là thực hiện thành công xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, biển số nhà, thoát nước, thu gom rác thải, lắp đặt camera an ninh…

Trưởng thôn Cống Mỹ Lưu Trung Hữu cho biết, có được những kết quả trên là do cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, thời gian qua, lãnh đạo thôn Cống Mỹ vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, các ngành nghề dịch vụ như: nề, mộc, cơ khí, thợ may, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển, dịch vụ buôn bán nhỏ trên địa bàn khu dân cư, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, bà con nhân dân trong thôn đoàn kết quyên góp kinh phí để giúp đỡ người bị tai nạn rủi ro; các tổ chức đoàn thể xây dựng quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo. Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, nâng cao với thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 55 triệu đồng/khẩu/năm, hộ nghèo năm 2019 giảm còn 0,98%. Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hoá trên địa bàn thôn đạt trên 97%, các thiết chế văn hoá từng bước được củng cố và hoàn thiện. Thôn thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quan hệ xóm làng gần gũi thân thiết, giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hòa nhã, cởi mở, tình làng nghĩa xóm ngày càng đoàn kết. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Đến nay, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng thường xuyên chú trọng. Đến nay, 100% hộ gia đình trong thôn được sử dụng nước sạch, 100% hộ dân được gắn biển số nhà bảo đảm đô thị văn minh. Toàn thôn có hơn ¼ số hộ lắp đặt camera. Thôn thành lập được tổ phòng cháy chữa cháy, triển khai lắp đặt 3 họng nước cứu hỏa cung cấp nước để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong thôn. Toàn thôn lắp đặt 40 thùng đựng rác, tổ chức thu gom rác hằng ngày bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường xanh -sạch – đẹp. Hiện nay, thôn Cống Mỹ đang vận động nhân dân đặt các chậu hoa trước cửa nhà theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu… Năm 2019, thôn Cống Mỹ vinh dự được UBND thành phố tặng Bằng khen do thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, thôn Cống Mỹ tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, các ngành nghề dịch vụ để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, duy trì hiệu quả các tiêu chí mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Hiển Anh

Nguồn. Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thôn Cống Mỹ (xã Nam Sơn): Đồng thuận xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác