Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:48

Sáng 12/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án “Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng giai đoạn I” đến ngày 11/9/2018.

Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhận định Dự án “Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng” là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, đây là dự án trong chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. Phó Chủ tịch Thường trực khẳng định thành phố quyết tâm làm tốt dự án này, vừa thực hiện cam kết quốc tế vừa tạo hiệu quả kinh tế xã hội với thành phố.

Trong quá trình triển khai dự án vừa qua, Ban Quản lý dự án và các Sở, ngành đã có những cố gắng nhất định. Tuy nhiên nhiều hạng mục quan trọng của dự án còn chậm tiến độ, một số hạng mục triển khai thiếu đồng bộ, tình trạng vốn của dự án phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan có thẩm quyền nên bị hạn chế về vốn, việc GPMB còn chưa đáp ứng yêu cầu của tiến độ. Đến nay Dự án đã xử lý được những bước quan trọng: các cơ quan chức năng đã cùng với phía Nhật Bản đồng ý kéo dài thời hạn thực hiện hiệp định trong đó có nội dung liên quan đến Dự án; các cơ quan có thẩm quyền quyết định phần vay lại được giải quyết qua đó đã xử lý được một phần vốn quan trọng của Dự án, phần vốn bổ sung vay vốn trung hạn đã được cơ quan chức năng trình Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét giải quyết.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình kết luận giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý dự án, Văn Phòng UBND thành phố phối hợp bám sát những nội dung có liên quan về vấn đề vốn, khi được bổ sung tiếp tục triển khai một cách kịp thời hiệu quả; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý dự án, các Nhà thầu rà soát lại các nội dung hợp đồng, xem xét điều chỉnh cho phù hợp với quy định về Luật đầu tư công hiện hành, báo cáo UBND thành phố trước 30/9. Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý Dự án, các Sở, ngành liên quan rà soát kiểm tra việc triển khai cụ thể của từng tiến độ, xây dựng đường găng tiến độ căn cứ theo: thời gian mới của dự án, đáp ứng về vốn, mặt bằng, điều kiện thi công của dự án, báo cáo UBND thành phố trước 30/9. Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý dự án và các Sở, ngành liên quan rà soát kiểm tra, báo cáo việc thực hiện từng gói thầu, tránh tình trạng làm xong đắp chiếu, không hiệu quả, hư hỏng…

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị UBND huyện Thủy Nguyên nắm tiến độ từng gói thầu dự án đảm bảo GPMB theo tiến độ chung, giao Văn phòng UBND thành phố rà soát lại những kiến nghị của UBND huyện Thủy Nguyên và kiểm tra kết quả hướng dẫn của các Sở, ngành đối với huyện Thủy Nguyên, báo cáo lại UBND thành phố trước 15/9. Giao UBND huyện Thủy Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại cụ thể việc GPMB thực hiện theo kết luận Chủ tịch UBND thành phố. Ban Quản lý dự án phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện việc tạm ứng nguồn vốn 2019. Văn phòng UBND kiểm tra xem xét báo cáo Chủ tịch UBND thành phố khắc phục tình trạng nợ lương người lao động, bảo đảm các nhu cầu tối thiểu cho Ban Quản lý hoạt động; Sở Nội vụ và Ban Quản lý dự án phối hợp thực hiện, báo cáo UBND thành phố chậm nhất 30/9. Đề nghị Ban Quản lý dự án bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống người dân trong quá trình thi công. Các chuyên viên Văn phòng UBND thành phố phụ trách Dự án chủ động xuống kiểm tra thực tế, bám sát hiện trường để nắm bắt, tham mưu các vấn đề liên quan đến Dự án.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 12/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: “Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn” – dự án đặc biệt quan trọng với sự phát triển của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác