Print Thứ Bảy, 05/06/2021 18:09 Gốc

Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia là một bộ phận làm việc mang tính linh hoạt, không phải một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Quyết định số 769/QĐ-BTTTT thiết lập Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia. Đây là lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống COVID-19.

Trung tâm có nhiệm vụ là đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19; Thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, Trung tâm sẽ quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát ra vào các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch COVID-19.

Phát triển hoặc nhận chuyển giao các giải pháp công nghệ mới trong phòng chống dịch COVID-19; Phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tế.

Song song với đó là hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các Bộ ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19…

Trung tâm do lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT-Giám đốc-phụ trách điều hành chung; Lãnh đạo Cục CNTT, Bộ Y tế-Phó Giám đốc Trung tâm-phụ trách kết nối giữa các bên liên quan về công nghệ và y tế. Căn cứ thực tiễn chống dịch, Phó Giám đốc Trung tâm đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ CNTT hỗ trợ để Bộ TT&TT chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp CNTT, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đại diện Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng tại Việt Nam-Thành viên-phụ trách công tác cố vấn về mặt nghiệp vụ, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ CNTT hỗ trợ để Bộ TT&TT chỉ đạo tổ chức xây dựng giải pháp CNTT, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, Trung tâm còn có 6 thành viên khác thuộc các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp công nghệ thông tin. Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn Bkav giữ vai trò phụ trách thiết kế tổng thể các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư trưởng, trực tiếp chỉ đạo phát triển ứng dụng truy vết tiếp xúc gần và các nền tảng, hệ thống khác theo phân công.

DV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phòng chống COVID
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác