Print Thứ Sáu, 02/12/2022 16:20 Gốc

Nhằm góp phần phát huy giá trị những không gian công cộng tạo nên những vườn hoa, công viên không chỉ xanh, sạch mà còn đẹp và giàu tính thẩm mỹ, đậm giá trị văn hóa, lịch sử và là niềm tự hào của người dân thành phố Hải Phòng, thể hiện phong phú những giá trị cốt lõi của đất và người Hải Phòng, thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Đề án “Nghiên cứu lựa chọn bổ sung tượng danh nhân, công trình điêu khắc tại một số vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Để lựa chọn được mẫu phác thảo thỏa mãn các tiêu chí mỹ thuật và kiến trúc làm cơ sở triển khai Đề án, thành phố Hải Phòng tổ chức thi tuyển mẫu phác thảo và phương án kiến trúc 11 tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố gồm:

1. Tượng đài Tố Hữu tại vườn hoa Tố Hữu;

2. Tượng đài Kim Đồng tại vườn hoa Kim Đồng;

3. Tượng đài Nguyễn Du tại vườn hoa Nguyễn Du;

4. Tượng đài Nguyễn Bỉnh Khiêm tại vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm;

5. Tượng đài Nguyễn Văn Trỗi tại vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi;

6. Tượng đài Bùi Viện tại vườn hoa Tam Kỳ;

7. Tượng đài Nguyễn Trãi tại vườn hoa Nguyễn Trãi;

8. Tượng đài Phạm Ngọc Đa tại công viên cây xanh 53 Lạch Tray;

9. Cụm phù điêu lịch sử An Biên Trang tại vườn hoa Lê Chân;

10. Biểu tượng Hòa bình-Hữu nghị tại vườn hoa Cung VHLĐHN Việt Tiệp;

11. Biểu tượng Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tại công viên Nam Cầu Bính.

Hình thức nghệ thuật: Tượng đài, công trình điêu khắc.

Đối tượng dự thi: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, mỹ thuật và điêu khắc trừ thành viên: Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Kiến trúc, Tổ Cố vấn lịch sử, Tổ Thư ký các Hội đồng và Tổ giúp việc Ban Tổ chức.

Hồ sơ dự thi: thể hiện chi tiết trong Thể lệ thi tuyển và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (https://haiphong.gov.vn/); Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng (http://sovhttdl.haiphong.gov.vn/); Báo Hải Phòng(http://baohaiphong.com.vn/); Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng (https://thhp.vn/).

Hình thức, thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ dự thi

. Thi tuyển hạn chế đối với 09 công trình (08 tượng danh nhân và 01 cụm phù điêu): Trên cơ sở tham khảo ý kiến giới thiệu của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật thành phố và cơ quan chuyên môn, Ban tổ chức gửi giấy mời và hồ sơ mời thi tuyển mẫu phác thảo tới các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia sáng tác và thi tuyển.

. Thi tuyển rộng rãi đối với 02 công trình (Biểu tượng Hòa bình-Hữu nghị và Biểu tượng Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không): Ban tổ chức công bố thi tuyển rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tác và thi tuyển.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày Thông báo tổ chức thi tuyển đến hết ngày 02/02/2023 (đối với các hồ sơ dự thi gửi theo đường bưu điện, được tính theo dấu bưu điện nhưng không muộn hơn 16h30’ ngày 02/02/2023). Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về địa chỉ:

Thường trực Ban Tổ chức Thi tuyển mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3842662/0982.070.769; Email: nghiepvuvanhoahp@gmail.com

Hình thức xét chọn:

. Các Hội đồng tổ chức xét chọn qua 02 vòng: Vòng Sơ tuyển và Chung tuyển. Các tác phẩm dự thi Vòng Chung tuyển của mỗi tượng danh nhân, cụm phù điêu và biểu tượng được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và có phiếu đánh giá, nhận xét, góp ý của nhân dân.

. Hội đồng Nghệ thuật và Hội đồng Kiến trúc và Ban Tổ chức đánh giá kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét quyết định.

. Ban Tổ chức công bố công khai kết quả dự thi của các vòng sau khi có báo cáo kết quả tuyển chọn của các Hội đồng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

. Tác phẩm đạt giải cao nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn làm mẫu phác thảo chính thức xây dựng danh nhân, cụm phù điêu và biểu tượng.

Cơ cấu giải thưởng:

Mỗi hồ sơ phương án dự thi hợp lệ (hồ sơ dự thi hợp lệ được đánh giá theo tiêu chí của Hội đồng nghệ thuật và Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc ) sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ chi phí 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)/hồ sơ.

Các tác phẩm dự thi được Hội đồng nghệ thuật và Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đánh, chấm chọn theo 02 vòng, và dự kiến xếp hạng Nhất Nhì Ba cho mỗi công trình tượng đài danh nhân và được trao giải thưởng cho tác phẩm tiêu biểu với giá trị:

+ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)/ tác phẩm đạt giải Nhất,

+ 25.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)/ tác phẩm đạt giải Nhì,

+ 20.000.000 (mười lăm triệu đồng)/ tác phẩm đạt giải Ba.

Tùy theo thực tế chất lượng của các tác phẩm dự thi, Hội đồng nghệ thuật và Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc quyết định số giải thưởng và chấm chọn tác phẩm được tiếp tục thể hiện nâng cao ở vòng 2.

Mỗi tác phẩm lọt vào vòng 2 được hỗ trợ kinh phí 12.000.000 (mười hai triệu đồng) để thể hiện mẫu phác thảo bước 2.

Tác phẩm được chọn cuối cùng: Là tác phẩm đã được các Hội đồng góp ý hoàn thiện ở vòng 2 và quyết định lựa chọn, trình UBND thành phố ra quyết định phê duyệt mẫu phác thảo bước 2 để tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và tác giả sẽ được chi trả nhuận bút theo chế độ hiện hành (chi phí nhuận bút nằm trong chi phí tổng mức đầu tư xây dựng công trình, được xác định theo điều 7, Nghị định 21/2015/NĐ-CP). Tác phẩm được công nhận bản quyền theo quy định.

Thành viên Hội đồng nghệ thuật và Hội đồng Kiến trúc được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật và Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhận, các họa sỹ, các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc trong và ngoài nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các cơ quan báo chí trong cả nước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thi tuyển mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác