Print Thứ Ba, 14/05/2019 14:46

Thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Thực hiện thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng”; Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/1/2017 của Văn phòng TW Đảng, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 9/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai, hướng dẫn, thực hiện Đề án; Quyết định số 880-QĐ/TU ngày 5/4/2018 của Thành ủy Hải Phòng về việc ban hành Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của các cơ quan, đơn vị tại thành phố Hải Phòng, Thanh tra thành phố vừa ban hành Thông báo số 69/TB-TTTP về kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố.

Việc thi tuyển nhằm mục đích đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo môi trường lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Thanh tra thành phố.

Theo đó, đối tượng dự thi: công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại Thanh tra thành phố có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển; công chức đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác (không thuộc biên chế của Thanh tra thành phố), có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Thời gian đăng thông báo và nhận hồ sơ: từ ngày 8/5 – 25/5/2019 (theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 26/5 – 28/5/2019. Tổ chức thi viết: từ ngày 16/6 – 20/6/2019. Tổ chức tiếp nhận và chấm Đề án: từ ngày 21/6 – 24/6/2019. Tổ chức trình bày đề án: trong ngày 29/6/2019.

Xem Thông báo và mẫu đơn đăng ký dự tuyển tại đây.

Xem Kế hoạch thi tuyển tại đây.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác