Print Thứ Ba, 21/11/2023 17:10 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Với Chủ đề thi đua: “Toàn thành phố phát huy nội lực, đồng lòng thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và Chủ đề hành động năm 2023 của thành phố: Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 của cơ quan, đơn vị và thành phố vào 02 tháng cuối năm 2023; phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để biểu dương, nhân rộng trong thành phố.

Ảnh minh họa: Nguyễn Đức Nghĩa.

Nội dung thi đua tập trung thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các Nghị quyết, Kết luận chả Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND thành phố; thực hiện hiệu quả Chủ đề hành động năm 2023 của thành phố.

Tập trung rà soát chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã thực hiện trong 10 tháng đầu năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức phát động thi đua thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; rà soát các nguồn thu, sắc thuế, quyết liệt thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đấu giá, đấu thầu, đất đai để tăng thu ngân sách nhà nước. Thi đua thực hiện quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư. Tích cực triển khai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch trọng điểm đặc biệt là các dự án đầu tư về cảng biển, cảng hàng không, khu, cụm công nghiệp, các dự án du lịch,…

Thực hiện đẩy nhanh tiến độ rà soát, triển khai các thủ tục để lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chi tiết, đặc biệt các quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2021-2025. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được triển khai phân bố kinh phí và giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua… Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng.

Cẩm Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thi đua nước rút để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác