Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:03

Thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai, UBND thành phố vừa xây dựng Kế hoạch triển khai tại Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố sẽ ban hành quyết định các đơn vị hành chính cấp huyện triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm gồm: Ngô Quyền, Kiến An, Thủy Nguyên.

UBND các quận, huyện Ngô Quyền, Kiến An, Thủy Nguyên căn cứ tình hình thực tế, ban hành quyết định các đơn vị hành chính cấp xã triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, số lượng không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện; gửi danh sách về các sở, ngành liên quan và UBND thành phố.

Thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm, bắt đầu từ ngày 10/7/2019. 100% số tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của các đơn vị triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành được để lại phục vụ các hoạt động về thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn.

UBND thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các Sở, ngành: Công Thương, NN&PTNT, Thanh tra thành phố, Nội vụ, Tài chính, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan được giao triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố.

haiphong.gov.vn 30/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại Ngô Quyền, Kiến An, Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác