Print Thứ Năm, 19/09/2019 11:22

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về việc tổ chức “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Cuộc thi);
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ban hành tại Quyết định số 1661/QĐ-BNN-VPĐP ngày 4-5-2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Thể lệ Cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các cơ quan báo chí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1) Nội dung:

Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” tập trung phản ảnh nội dung sau đây:

– Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

– Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;

– Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

– Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2) Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi:

– Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 04 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử.

– Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung…

– Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút.

– Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài…).

– Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2020.

3) Đối tượng dự thi:

– Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

– Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

– Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi.

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 05 tác phẩm ở mỗi thể loại báo viết, báo điện tử, báo nói và báo hình.

– Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

4) Thời gian:

– Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.

– Các tác phẩm được xét chọn năm 2017: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2017.

– Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018.

– Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019.

– Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.

– Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 21/10 hàng năm.

– Công bố giải thưởng hàng năm: dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ngày 14-11) tại Hà Nội.

– Công bố giải thưởng cả giai đoạn vào thời điểm gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 hoặc tại thời điểm thích hợp.

5) Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

Các tác phẩm tham dự phải đính kèm phiếu ghi theo Họ, tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về số phát hành tác phẩm:

– Đối với các tác phẩm đãng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài.

– Đổi với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác phẩm ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức.

– Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm.

– Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020”.

– Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.

6) Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua  thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn.

Thông tin liên hệ:

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn.

Sử dụng tác phẩm:

– Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 không nhằm mục đích kinh doanh.

– Ban tổ chức không trả lại tác phẩm tham dự giải cho tác giả. Ngoài việc Ban tổ chức cuộc thi sử dụng trong các ấn phẩm tuyên truyền, Kỷ yếu cuộc thi, website Chương trình và các website khác đã được mô tả tại kế hoạch tổ chức cuộc thi (không trả nhuận đăng bài) và đăng, in triển lãm phục vụ cuộc thi, việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

7) Cơ cấu giải thưởng:

Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí dự thi như sau:

– Giải A: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng;

– Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng;

– Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng;

– Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

III. Tổ chức và phương pháp chấm giải:

1) Tổ chức

– Ban Tổ chức: do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  quyết định thành lập với sự tham gia của Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác;

– Hội đồng giám khảo: thành phần là các chuyên gia, nhà báo am hiểu về các lĩnh vực của cuộc thi do Ban tổ chức lựa chọn và quyết định;

– Tổ thư ký: cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác.

2) Phương pháp chấm:

– Tiêu chí xét chọn chi tiết tác phẩm theo từng thể loại báo chí do Hội đồng giám khảo xây dựng, trình Ban Tổ chức quyết định.

– Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu chấm của Ban tổ chức (thang điểm tối đa là 100 điểm, điểm lẻ 01 điểm).

– Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.

– Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo đã được đánh giá qua các tiêu chí và thang điểm như sau:

+ Tính thời sự, chính xác, khách quan, giá trị thông tin cao: 40 điểm

+ Phản ánh tình hình thực tế cuộc sống, vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách, bức xúc của xã hội liên quan đến xây dựng nông thôn mới: 30 điểm

+ Đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn: 20 điểm

+ Nội dung tác phẩm báo chí có tác động ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài: 10 điểm

– Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phải có điểm trung bình từ 70 điểm trở lên.

– Các các phẩm đoạt giải được lựa chọn từ các tác phẩm có điểm cao nhất trở xuống.

* Kinh phí:

– Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm và từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

-Trách nhiệm của tác giả và xử lý vi phạm

Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và thể lệ cuộc thi.

Nếu có khiếu nại về kết quả xét chọn, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi phải trực tiếp phản ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm đó, Ban tổ chức không xem xét, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này thực hiện cho “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020”. Ban Tổ chức sẽ dựa vào Thể lệ này để tổ chức cuộc thi. Các đơn vị, cá nhân tham dự cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này.

Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo chính thức trên website: nongthonmoi.gov.vn và một số cổng thông tin, báo, tạp chí đối tác truyền thông của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng điều phối nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi Hội nhà báo các địa phương trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020” được thành công tốt đẹp.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thể lệ “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác