Print Thứ Năm, 27/08/2020 19:15 Gốc

Mức hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1-1-2021 sẽ có sự thay đổi so với hiện nay.

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc bắt đầu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2021 đến hết 31-12-2021:

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với lao động nam:

– Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu trong khoản thời gian từ 1-1-2021 đến hết 31-12-2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm);

Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 1-1-2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

– Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH .

Đối với trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (trên đây) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Bộ luật Lao động 2019 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021), tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện như sau:

Đối với lao động nam: Năm 2021: 60 tuổi 3 tháng; năm 2022: 60 tuổi 6 tháng; năm 2023: 60 tuổi 9 tháng,…

Đối với lao động nữ: Năm 2021: 55 tuổi 4 tháng; năm 2022: 55 tuổi 8 tháng; năm 2023: 56 tuổi; năm 2024: 56 tuổi 4 tháng; năm 2025: 56 tuổi 8 tháng; năm 2026: 57 tuổi; năm 2027: 57 tuổi 4 tháng; năm 2028: 57 tuổi 8 tháng; năm 2029: 58 tuổi; năm 2030: 58 tuổi 4 tháng,…

PV

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thay đổi mức hưởng lương hưu của người lao động từ ngày 1-1-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác