Print Thứ Năm, 04/01/2024 18:55 Gốc

Theo Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam, cảng biển Hải Phòng thuộc nhóm cảng biển số 1 sẽ có sự thay đổi về cơ cấu giá của nhóm chung và cảng Lạch Huyện.

Cụ thể, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất thuộc Khu vực I (không áp dụng đối với bến cảng Lạch Huyện), container loại 20 feet có hàng từ tàu (sà lan) sang bãi dao động từ 36-53 USD, loại rỗng từ 20-29 USD; container 40 feet có hàng từ 55-81 USD, loại rỗng từ 32-43 USD; container loại trên 40 feet có hàng từ 63-98 USD, loại rỗng từ 37-62 USD. Riêng cảng Lạch Huyện và cảng Cái Mép-Thị Vải, có mức giá khác được tính theo khung giá như sau: Container loại 20 feet có hàng giá từ 57-66 USD, loại rỗng từ 35-44 USD; container loại 40 feet có hàng từ 85-97 USD, loại rỗng từ 54-62 USD; loại container trên 40 feet có hàng từ 94-108 USD, loại rỗng từ 60-68 USD. Ngoài ra, Thông tư 39 còn quy định biểu giá bốc dỡ container quá cảnh, trung chuyển, giá dịch vụ lai dắt, giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải…

Thay đổi giá bốc xếp container kể từ ngày 15/2/2024.

Thông tư 39 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành biểu khung giá dịch hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam./.

Tun : Mai Lâm. Ảnh: Minh Tú

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thay đổi khung giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng biển Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác