Print Thứ Năm, 11/01/2024 20:40 Gốc

Chiều 11/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Lê Anh Quân, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục duy trì giao dịch tại 218 điểm giao dịch thuộc 217 xã, phường, thị trấn và 1 huyện đảo với tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31/12/2023 đạt hơn 4.876 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2022.

Tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã chuyển tải tới 100% các xã, phường, thị trấn và huyện đảo, bình quân dư nợ hộ nghèo hiện nay hơn 44,5 triệu đồng/hộ.Thông qua hoạt động vay vốn người vay được hướng dẫn cách thức làm ăn, áp dụng những tiến bộ mới vào sản xuất, cách sử dụng vốn có hiệu quả, đã tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có thêm việc làm, có điều kiện thực hiện thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi… góp phần tăng thêm sản phẩm xã hội. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Hải Phòng, Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo tại cuộc họp.

Các chương trình tín dụng, nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng CSXH đã giúp cho trên 38 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng số tiền hơn 1.792 tỷ đồng. Trong đó có trên 10 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận vốn vay; gần 8.800 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm góp phần thu hút, tạo việc làm cho gần 9.000 lao động; gần 18.000 lượt hộ vay vốn, hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo gần 34 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 723 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 309 khách hàng vay vốn để mua nhà ở xã hội/xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP;…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đánh giá cao hoạt động của Ban đại diện các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đánh giá cao hoạt động của Ban đại diện các cấp, nhất là trong việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Trung ương và địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội; sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả; cho vay mua nhà ở xã hội hay những vụ việc phát sinh đột xuất như cháy chợ Tam. Năm 2024, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Ban đại diện thành phố và Ban đại diện các quận huyện chú trọng triển khai các chương trình tín dụng phục vụ đời sống, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời, công khai, minh bạch. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội sớm trình UBND thành phố phân bổ nguồn vốn vay cho Giải quyết việc làm để triển khai cho vay ngay trong tháng đầu năm 2024. Giao Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho vay xây, sửa, mua nhà ở xã hội trong năm 2024 và các năm tiếp theo để thực hiện Đề án phát triển Nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2030. Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động uỷ thác của Hội đoàn thể cấp dưới. /.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho vay xây, sửa, mua nhà ở xã hội trong năm 2024 và các năm tiếp theo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác