Print Thứ Hai, 13/04/2020 10:00 Gốc

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp chuẩn bị triển khai Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19.

Sáng ngày 12/4/2020 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì làm việc với các Sở, ngành về việc triển khai Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19. Cũng dự buổi làm việc có Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành, lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Cục thuế Thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhành Hải Phòng, Trung tâm xúc tiến đầy tư, Thương mại, Du lịch thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi nghe các Sở, ngành báo cáo và ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình kết luận:

Để triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã có các Văn bản chỉ đạo: Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã trình và được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương một số cơ chế hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như đề xuất của Ban Cán sự Đảng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác