Print Thứ Năm, 28/04/2022 17:20 Gốc

Chiều 28/4, Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị sơ kết quý I công tác ngành thanh tra thành phố, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022. Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan.

Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Anh Thư báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Anh Thư cho biết: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND thành phố rất quan tâm, ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ, nhất là các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị đều thực hiện đúng quy định pháp luật.

Quý I/2022, toàn thành phố tiếp 811 lượt với 767 vụ việc, trong đó, có 22 đoàn đông người với 20 vụ việc, tăng 18% so với cùng kỳ; số vụ việc thuộc thẩm quyền qua tiếp công dân 524 vụ việc.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tiếp 51 lượt với 50 vụ việc, trong đó có 2 đoàn đông người, 2 vụ việc. Ủy quyền cho các phó thủ trưởng tiếp 7 lượt, 7 vụ việc, trong đó không có đoàn đông người.

Trong kỳ, toàn thành phố đã tiếp nhận 1.596 đơn, trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 1.226 đơn. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền là 708 vụ việc, đã giải quyết 41 vụ việc, đang phải giải quyết 19 vụ việc, trong đó ban hành kết luận giải quyết 11 vụ việc (tố cáo sai 9 vụ việc, tố cáo có đúng, có sai 2 vụ việc).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn vị thanh tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình xem xét quyền của công dân trong quá trình thực hiện quy định pháp luật.

Đầu năm 2022, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tham mưu giải quyết 36 vụ; trong đó, đã rà soát, báo cáo UBND thành phố 24 vụ việc.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thanh tra thành phố trong quý II/2022: Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đã được Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành đảm bảo tiến độ, quy trình thời gian quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm soát kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định nhằm phát hiện, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thanh tra giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; lựa chọn, bồi d­ưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến tại các đơn vị; đưa phong trào thi đua khen thưởng trở thành động lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác năm. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động của ngành Thanh tra; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động, giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, chống chồng chéo trong hoạt động thanh tra; chống phiền hà sách nhiễu, tiêu cực đối với cán bộ, thanh tra viên. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua-khen thưởng, đưa công tác thi đua khen thưởng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành Thanh tra. Nội dung phong trào tập trung vào thực hiện và hoàn thành có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, gắn thi đua khen thưởng vào các hoạt động công tác toàn ngành thanh tra.

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm 2022, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 và bất ổn của thế giới, thị trường tài chính, chứng khoán, Thanh tra Thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành Thanh tra triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt đã đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của Ngành để ứng phó với đại dịch và thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố kịp thời triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các mặt công tác.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, một mặt Thanh tra thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, một mặt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tập trung cao cho thực hiện nhiệm vụ ngành, triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2022, đồng chí đề nghị ngành Thanh tra thành phố tập trung cao cho một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Triển khai tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra quý II/2022 và những nhiệm vụ đột xuất được giao, bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu, chú ý thanh tra đột xuất lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản…

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tiếp công dân phục vụ kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân không để phát sinh “điểm nóng”. Chú ý việc thực hiện rà soát vụ việc theo Kế hoạch 363/KH-TTCP và KH 1910/KH-TTCP…

Triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai, minh mạch tài sản và kiểm soát thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Tập trung cho công tác chuyển đổi số và một số Dự án được thành phố phê duyệt, trong đó có triển khai ra mắt phiên bản 3.0 của Hệ thống phần mềm Quản lý Kế hoạch thanh tra kiểm tra trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao Bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, 02 tập và 02 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; 03 tập thể và 03 cá nhân xuất sắc trong việc tham mưu tổ chức và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng” nhận Giấy khen của Chánh Thanh tra thành phố.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh tra thành phố: Sơ kết quý I công tác ngành Thanh tra, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác