Print Thứ Hai, 25/11/2019 11:36 Gốc

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện sau khi kết thúc kiểm tra.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, đặc biệt, có nhiều Trung tâm sử dụng giáo viên người nước ngoài. Việc kiểm tra nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học đã được quy định trong Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác