Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:27

Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 7.000 phương tiện tàu thuyền, trong đó có 2.888 chiếc tàu khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản. Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về biển, trong những năm qua thành phố đã triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương trong lĩnh vực thủy sản, chú trọng xây dựng hạ tầng hậu cần nghề cá, nâng cấp, hiện đại hóa đội tàu khai thác, dịch vụ thủy sản vùng biển xa bờ, kiểm soát tình hình hoạt động của các tàu và ngư dân trên các vùng biển. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp, khai thác sai vùng, sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản; không đảm bảo điều kiện an toàn cho người và tàu cá, đặc biệt là tình trạng tàu cá vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài vẫn còn diễn ra.

Để triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, giữ uy tín, thương hiệu thủy sản thành phố Hải Phòng nói riêng và của Việt Nam trên thị trường quốc tế, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nghề cá, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, các cơ quan, lực lượng chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn thành phố, các tàu tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển do Hải Phòng quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát bao gồm: thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trước khi tàu rời bến và về bến; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên biển; kiểm tra, kiểm soát đối với thủy sản nhập khẩu. Đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra truy xuất nguồn gốc khai thác hải sản đầy đủ, minh bạch để thực hiện việc kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo hướng dẫn của Ủy ban châu Âu. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phố biến các quy định của pháp luật Việt Nam và Luật pháp quốc tế trong hoạt động khai thác thủy sản.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 29/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác