Print Thứ Hai, 18/03/2019 14:05

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; ngày 14/2/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết.

UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng hướng dẫn các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước do UBND thành phố quản lý và các cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đơn vị trên thực hiện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/019 và các quy định khác có liên quan; giao các cơ quan báo, đài thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai tuyên truyền cho người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chủ trì cùng với các tổ chức ngân hàng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đơn giản hóa các thủ tục thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho các tổ chức, người dân tiếp cận, thanh toán một các thuận lợi nhất; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, áp dụng hình thức thu tiền điện phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng chính sách, người cao tuổi, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2015-2018, EVN và các Công ty Điện lực thành viên đã đẩy mạnh triển khai mở rộng hợp tác với các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp dịch vụ ví điện tử để triển khai việc đa dạng hình thức thanh toán và hướng tới mục tiêu không sử dụng tiền mặt. Hiện nay, 100% các Công ty Điện lực thành viên trong EVN đã hoàn thành việc phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán để thu tiền điện bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt, kết quả đến cuối năm 2018 các đơn vị đã thu tiền điện cho trên 12,68 triệu khách hàng, chiếm 49% khách hàng của EVN, số lượng khách hàng thanh toán bằng các hình thức không sử dụng tiền mặt như SMS & Mobile Banking, Internet Banking, Ví điện tử, trích nợ tự động, thanh toán trực tuyến… là gần 5,7 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 21,47%.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác