Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:13

Tiếp tục mở rộng phát triển các sản phẩm dịch vụ tiện ích, công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tính đến 31-8, các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã trang bị tổng số 452 máy ATM (tăng 7 máy so với tháng 12-2017). Lắp đặt và sử dụng 2.190 POS là máy; số tiền thanh toán qua POS hàng tháng đạt khoảng 236 tỷ đồng (tăng 106 tỷ đồng so với tháng 12-2017).

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, tiếp quỹ đầy đủ và kịp thời, mạng lưới ATM hoạt động thông suốt, đảm bảo an toàn; không có bất kỳ phản ánh của người dân về tình trạng ATM lỗi, gián đoạn hoạt động.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 11/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh toán qua POS tăng khá
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác