Print Thứ Năm, 20/10/2022 15:35 Gốc

Ngày 23/5/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 1764/KH-BHXH về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạnh đặt ra như sau:

– Xây dựng lộ trình đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018;

– Đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.

Trên cơ sở đó, BHXH Việ Nam đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp  đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua ngân hàng như:

– Hoàn thiện về cơ sở pháp lý: ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

– Đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

– Đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực BHXH, BHYT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác