Print Thứ Tư, 08/12/2021 10:20 Gốc

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 8/12, thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Năm 2021, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại kỳ họp.

Kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước

Kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP (giá so sánh năm 2010) ước tăng 12,38%, tuy không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 13,5%) nhưng là mức tăng trưởng cao nằm trong nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 90.421,01 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán Trung ương giao và 101% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 54.000 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán Trung ương giao và 101,9% dự toán HĐND thành phố giao; thu nội địa ước 35.000 tỷ đồng, đạt 133,1% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,13 tỷ USD, tăng 91,44% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,5%; kim ngạch xuất khẩu 25,11 tỷ, tăng 23,19%; sản lượng hàng qua cảng 150,16 triệu tấn, tăng 7,36%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 173.975 tỷ đồng, tăng 1,32%. Vốn đầu tư công được tập trung đẩy mạnh giải ngân.

Thành phố đã tiến hành khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của thành phố. Hoàn thành xây dựng Đề án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Tích cực triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng các nghị quyết chuyên ngành trên địa bàn thành phố. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 5 năm 2021-2025. Phối hợp với Trường Chính sách sông và Quản lý Fulbright tổ chức nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2030.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, nhất là thực hiện tốt việc tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, Nhân dân tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ.

Chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực

Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Phê duyệt 8 đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ; Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố năm 2021.

Quang cảnh kỳ họp.

Hoàn thành việc bố trí sắp xếp cho trên 500 hộ dân về chung cư HH4 Đồng Quốc Bình. Tập trung thi công phần hoàn thiện công trình chung cư HH1 HH2 Đồng Quốc Bình, dự kiến hoàn thành và bàn giao công trình vào tháng 5/2022. Triển khai xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; chủ trương xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; triển khai thí điểm xây dựng công viên trên địa bàn các phường trong năm 2021. Cải tạo hè 6 tuyến đường trung tâm thành phố; tiếp tục hỗ trợ cây xanh, pha đèn, gạch và xi măng cải tạo hè đường theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Thành lập Ban Chỉ đạo quản lý, chỉnh trang đô thị thành phố giai đoạn 2021-2025. Ra mắt Mô hình thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Hải Phòng.

Trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, như: Dự án công viên nút giao Nam cầu Bính; Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố và Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ; Khu chung cư Vạn Mỹ.

Cơ bản hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng tại 7 xã thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2020 với 161/162 công trình, đạt 99,38%, 01/162 công trình đang triển khai thi công, chiếm 0,62%. Các địa phương đã vận động 4.730 hộ dân (bình quân 591 hộ/xã) hiến tặng 125.724m’ đất (bình quân 15.715 m2/xã) để đầu tư các công trình nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thi điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã năm 2021, xác định cụ thể danh mục 49 công trình của 14 xã để khởi công trong quý IV/2021. Các huyện Kiến Thụy, An Dương, Tiên Lãng, Thủy Nguyên đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 02 huyện Vĩnh Bảo, An Lão đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 12/2021.

13/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành mục tiêu kế hoạch

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu: Có 13/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành mục tiêu kế hoạch, gồm: (1) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); (2) Thu ngân sách nhà nước; (3) Kim ngạch xuất khẩu; (4) Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP; (5) Xây dựng nông thôn mới; (6) Thu hút vốn FDI; (7) Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị; (8) Số lao động được giải quyết việc làm; (9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo; (10) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020); (11) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; (12) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; (13) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Có 6/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội không hoàn thành mục tiêu kế hoạch, gồm: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP; (2) GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành); (3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; (4) Sản lượng hàng hóa qua cảng; (5) Thu hút khách du lịch; (6) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Đạt được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sát thực tiễn của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực cao độ, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị Thành ủy, HĐND, UBND và các cấp chính quyền thành phố; sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm trong những năm vừa qua và trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Chủ đề năm 2022 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết: Thành phố xác định chủ đề năm 2022 của thành phố là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”.

Thành phố đề ra 19 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó các chỉ tiêu kinh tế gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 13% trở lên so với năm 2021, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,16%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 19,25%; nhóm dịch vụ tăng 5,15%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 9,0%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 7.300 USD; (3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19%-20%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 46,66%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 53%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 105.645,46 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 41.000 tỷ đồng; thu hải quan đạt 60.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 200.000 tỷ đồng; Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 168 triệu tấn; Kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; Thu hút khách du lịch đạt khoảng 4,5 triệu lượt khách; Xây dựng nông thôn mới: 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã năm 2021; xây dựng tiếp 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 42%. Thu hút 2,5-3,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Các chỉ tiêu xã hội gồm: Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,68%. Giải quyết việc làm cho khoảng 56.700 lượt người lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 37%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) giảm 0,5%.

Các chỉ tiêu môi trường gồm: Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý: ở đô thị đạt 100%; nông thôn: thu gom đạt 95%, xử lý hợp vệ sinh đạt 71%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%.

Đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2022 đó là: (1) Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. (2) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn chi. (3) Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển-logistics; du lịch-thương mại. (4) Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. (5) Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. (6) Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. (7) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quẩ với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. (8) Thực hiện các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. (9) Cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (10) Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

Trong phiên họp sáng, các đại biểu được nghe: Đại diện Thường trực HĐND thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dưng chính quyền năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; lãnh đạo Đoàn ĐBQH Hải Phòng thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố báo cáo về công tác xét xử năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo về kết quả công tác kiểm sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng thời được nghe đại diện Thường trực HĐND thành phố trình Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND thành phố; nghe một số Tờ trình của UBND thành phố.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác