Print Thứ Bảy, 28/12/2019 10:00 Gốc

Ngày 26-12, UBND thành phố có quyết định 8223 về việc tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2020. Theo đó, mức mừng thọ người cao tuổi cao nhất là 1,5 triệu đồng kèm quà tặng là vải lụa

Cụ thể: Người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85 tuổi được mừng thọ 700 nghìn đồng/người; người cao tuổi tròn 95 tuổi mức 900 nghìn đồng/người; người cao tuổi tròn 90 tuổi mức 800 nghìn đồng/người và hiện vật trị giá 200 nghìn đồng (tăng hơn năm 2018 là 100 nghìn đồng/người); người cao tuổi từ 101 tuổi trở lên được mừng thọ mức 1,5 triệu đồng/người (tăng 300 nghìn đồng so với năm 2019); người cao tuổi tròn 100 tuổi mừng thọ 1,5 triệu đồng và 5m vải lụa/người, tăng 600 nghìn đồng/người so với năm 2019.

Nguồn kinh phí tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và 101 tuổi trở lên bố trí trong dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của các quận, huyện. Nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi được bố trí từ ngân sách của thành phố với tổng số hơn 3.800 cụ, kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. UBND thành phố giao UBND các quận, huyện hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn và gia đình của người cao tuổi tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục tập quá của địa phương và các quy định của pháp luật.

Tin: Phương Nam, Ảnh: Trọng Luân/Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố tặng quà mừng thọ người cao tuổi năm 2020 cao nhất 1,5 triệu đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác