Print Thứ Tư, 15/01/2020 10:50 Gốc

UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương lắp đặt wifi miễn phí cho 76 khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố, theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, thực hiện lựa chọn phương án lắp đặt đảm bảo khả thi và hiệu quả, đồng thời tổ chức giám sát việc vận hành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin; giao Sở Tài chính thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện.

Liên đoàn Lao động thành phố là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi danh sách công nhân lao động tại các khu nhà trọ được lắp wifi miễn phí nhằm đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng theo chủ trương của thành phố đối với người lao động.

Tháng 10/2019, Liên đoàn Lao động Hải Phòng đã trang bị hệ thống wifi miễn phí cho 10 khu nhà trọ đông công nhân thuộc KCN Tràng Duệ.

Việc triển khai lắp đặt wifi miễn phí tại các khu nhà trọ của công nhân lao động là việc làm cần thiết với hiệu quả xã hội cao, thực hiện theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động các Khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được thực hiện theo hình thức đấu thầu, đơn vị được lựa chọn cung cấp giải pháp, thiết bị sẽ là đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm quản lý trang thiết bị sau khi lắp đặt và bố trí đủ nhân lực để duy trì vận hành hệ thống, hỗ trợ người dùng trong suốt thời gian sử dụng.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố sẽ triển khai lắp đặt wifi miễn phí tại các khu nhà trọ của công nhân lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác