Print Thứ Sáu, 24/07/2020 10:39 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/217 của Chính phủ (đợt 4).

Theo đó, tổng số hộ phát sinh sau ngày 31/5/2017 theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/217 của Chính phủ trên địa bàn thành phố đủ điều kiện được hỗ trợ là 3.065 hộ. Trong đó, số hộ xây mới nhà là 2.117 hộ, số hộ sửa chữa nhà là 948 hộ.

Ảnh minh họa.

Kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho 3.065 hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố (đợt 4) là 104.158,2 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây mới nhà ở và hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố quyết định hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 3.065 hộ người có công với cách mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác