Print Thứ Hai, 02/03/2020 09:23 Gốc

UBND thành phố vừa có Văn bản đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua phà Gót – Cái Viềng đối với nhân dân huyện Cát Hải.

Theo đó, miễn giá dịch vụ qua phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải; và giảm giá dịch vụ qua phà đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải là hành khách đi bộ, hành khách đi xe đạp, xe đạp thồ các loại, hành khách đi xe máy; phương tiện xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi (không kinh doanh) của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải (mức giảm bằng mức giá đã thực hiện trong năm 2019 tại Quyết định số 28/QĐ-GTĐT ngày 9/3/2017 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng).

UBND thành phố giao huyện Cát Hải lập danh sách nhân dân và phương tiện thuộc diện được miễn giảm giá dịch vụ gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để cấp thẻ miễn, giảm giá theo quy định. Giao đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức miễn giảm giá được chấp thuận và đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời báo cáo Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải việc thay đổi doanh thu dịch vụ khi thực hiện phương án miễn, giảm giá để đề xuất ngân sách hỗ trợ bổ sung kinh phí.

Trong năm 2019, huyện Cát Hải đã phối hợp với công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cấp thẻ miễn, giảm giá vé qua phà Gót – Cái Viềng cho nhân dân huyện Cát Hải với tổng số là 7.658 thẻ (trong đó có: 7.416 thẻ miễn, giảm đối với xe máy; 242 thẻ miễn, giảm đối với xe ô tô).

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố miễn, giảm giá vé qua phà Gót – Cái Viềng cho nhân dân huyện Cát Hải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác