Print Thứ Ba, 17/08/2021 11:51 Gốc

Theo Văn bản số 5600/UBND-TC của UBND thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ các hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Hải Phòng thống nhất hỗ trợ mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh với mức 2 triệu đồng/hộ.

Để tổ chức chuyển kinh phí tới từng hộ gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Hội đồng hương đang tổng hợp danh sách.

Theo nội dung Văn bản số 5600/UBND-TC, sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, UBND thành phố quyết định hỗ trợ đợt 1 các gia đình theo danh sách ngày 3/8/2021 do Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Phương thức chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản cá nhân của các hộ gia đình.

Các hộ gia đình không có tài khoản cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển kinh phí tới từng hộ gia đình.

Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ gia đình gặp khó khăn đề nghị thành phố Hải Phòng hỗ trợ bổ sung. Danh sách gửi qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Toàn văn nội dung Văn bản số 5600/UBND-TC của UBND thành phố:

HPĐT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố Hải Phòng chuyển hỗ trợ đợt 1 trực tiếp vào tài khoản cá nhân các hộ gia đình người Hải Phòng khó khăn đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác