Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:46

Chiều 10-10, Huyện ủy An Dương tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Huyện ủy về công tác tổ chức – cán bộ huyện An Dương.

* Đồng chí Đinh Văn Quyền được bổ nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng huyện An Dương 

Đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương trao quyết định tới các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện An Dương 

Theo Quyết định số 1091 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương (có Đề án kèm theo). Thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương thành Văn phòng huyện An Dương kể từ ngày 1-10-2018.

Văn phòng huyện An Dương là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đồng thời là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện An Dương; thực hiện theo Khoản 2, Điều 3 tại Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư; nhiệm vụ theo Điều 4 và Khoản 10, Điều 7 tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 5-5-2014 của Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện An Dương giao; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Huyện ủy An Dương là cơ quan quản lý trực tiếp Văn phòng huyện An Dương, được sử dụng 1 con dấu trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định. Trước mắt khi chưa có con dấu chung, Văn phòng huyện An Dương được sử dung 2 con dấu của 2 Văn phòng cũ trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn được giao theo quy định. Tổ chức, bộ máy, biên chế Văn phòng huyện An Dương gồm Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng.

Tại hội nghị, Huyện ủy An Dương công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ Văn phòng huyện An Dương và thành lập Chi bộ Văn phòng huyện An Dương.Theo đó, đồng chí Đinh Văn Quyền, Chánh Văn phòng Huyện ủy được bổ nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng huyện An Dương kể từ ngày 10-10-2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; các đồng chí: Lê Thế Thái – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy An Dương, Trần Hồng Quyên – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy An Dương, Nguyễn Xuân Trưởng- Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng huyện An Dương kể từ ngày 10-10-2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

TRUNG KIÊN – An ninh Hải Phòng 11/10/2018


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Văn phòng huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác