Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:26

Sở NN&PTNT vừa ban hành quyết định số 510/QĐ-SNN, ngày 19-9-2018 về việc thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá, bến cá.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát nghề cá

Theo đó, Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá (Văn phòng) được thành lập trên cơ sở lực lượng là cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý cảng cá, bến cá thuộc Sở NN&PTNT thành phố. Văn phòng đại diện được sử dụng con dấu của Chi cục Thủy sản để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Văn phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá cập cảng, lên cảng, xuất bến làm cơ sở thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc khai thác hải sản theo quy định; có nhiệm vụ điều phối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn thành phố theo nội dung Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ; quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 5-1-2018 của Bộ NN&PTNT; kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19-4-2018 của UBND TP và theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thủy sản được giao nhiệm vụ là đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về trình tự thủ tục thực hiện, hoạt động của Văn phòng theo quy định của pháp luật; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với các lực lượng có liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm tra, kiểm soát nghề cá và các hoạt động khác theo quy định; phối hợp cùng Ban Quản lý cảng cá, bến cá bố trí cơ sở, vật chất cần thiết cho Văn phòng đại diện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao…

 KC – An ninh Hải Phòng 03/10/2018

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Thành lập Văn phòng đại diện thanh, kiểm tra, kiểm soát nghề cá
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác