Print Thứ Năm, 02/04/2020 09:26 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tại Văn bản số 2383/UBND-VX ngày 1/4/2020, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện khẩn trương thành lập và triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Chốt kiểm soát tại khu vực Ngã ba Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (trước lối vào cầu Bính và cầu Hoàng Văn Thụ), UBND quận Hồng Bàng thành lập và kiểm soát chiều từ huyện Thủy Nguyên vào quận Hồng Bàng, UBND huyện Thủy Nguyên thành lập và kiểm soát chiều từ quận Hồng Bàng vào huyện Thủy Nguyên.

2. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Niệm 1 tại phía đường Trường Chinh, UBND quận Lê Chân thành lập và kiểm soát chiều từ quận Kiến An vào quận Lê Chân; UBND quận Kiến An thành lập và kiểm soát chiều từ quận Lê Chân vào quận Kiến An.

3. Chốt kiểm soát tại khu vực Nút giao trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh (phía chân cầu Rào II). UBND quận Dương Kinh thành lập và kiểm soát chiều từ quận Hải An, Lê Chân vào quận Dương Kinh; UBND quận Hải An thành lập và kiểm soát chiều từ quận Dương Kinh vào quận Hải An và quận Lê Chân.

4. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 5 và Quốc lộ 17B (Ngã tư Ắc Quy, phía An Dương), UBND huyện An Dương thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

5. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 5 và đường Máng nước (Ngã tư Cơ Điện, phía An Dương), UBND huyện An Dương thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

6. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 5 và đường Mương An Kim Hải (phía An Dương), UBND huyện An Dương thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

7. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Niệm 2 tại phía quận Lê Chân, UBND quận Lê Chân thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào quận Lê Chân.

8. Chốt kiểm soát tại khu vực Ngã ba Đa Phúc (phía quận Kiến An), UBND quận Kiến An thành lập và kiểm soát chiều từ quận Dương Kinh vào quận Kiến An; UBND quận Dương Kinh thành lập và kiểm soát chiều từ quận Kiến An vào quận Dương Kinh.

9. Chốt kiểm soát tại đường tỉnh 362 trên địa bàn xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (từ đường tỉnh 354 vào huyện Kiến Thụy), UBND huyện Kiến Thụy thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

10. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Nguyệt (phía Kiến An), UBND quận Kiến An thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

11. Chốt kiểm soát tại khu vực cống Sân Bay trên đường Hoàng Quốc Việt (phía Kiến An), UBND quận Kiến An thành lập và kiểm soát chiều từ huyện An Lão vào quận Kiến An; UBND huyện An Lão thành lập và kiểm soát chiều từ quận Kiến An vào huyện An Lão.

12. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Kiến An. UBND quận Kiến An thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

13. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường tỉnh 354 và 362 (phía đường 362, xã Mỹ Đức), UBND huyện An Lão thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

14. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường tỉnh 362 với Quốc lộ 10 (phía đường 362, xã Quốc Tuấn), UBND huyện An Lão thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

15. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường tỉnh 360 với Quốc lộ 10 (phía đường 360, trạm dừng xe Buýt), UBND huyện An Lão thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

16. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường huyện 301 với Quốc lộ 10 (phía đường huyện 301 đi về trung tâm huyện), UBND huyện An Lão thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

17. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường huyện 301 với Quốc lộ 10 (phía đường huyện 301 đi về xã Bát Trang), UBND huyện An Lão thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

18. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường vào Khu xử lý rác thải xã Gia Minh – Gia Đức. UBND huyện Thủy Nguyên thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

19. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường 359C (phía về Trung tâm huyện Thủy Nguyên), UBND huyện Thủy Nguyên thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

20. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường 351 (phía về trung tâm huyện Thủy Nguyên), UBND huyện Thủy Nguyên thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

21. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường huyện 203 (phía xã Hoàng Động), UBND huyện Thủy Nguyên thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

22. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Khuể (phía huyện Tiên Lãng), UBND huyện Tiên Lãng thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

23. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường huyện 25 (phía vào trung tâm huyện), UBND huyện Tiên Lãng thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

24. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Hàn (phía huyện Tiên Lãng), UBND huyện Tiên Lãng thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

25. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường vào thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, UBND huyện Tiên Lăng thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

26. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Đăng (phía huyện Vĩnh Bảo), UBND huyện Vĩnh Bảo thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

27. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 37 với đường 20-8 (phía đi Cầu Chanh), UBND huyện Vĩnh Bảo thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

28. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường nối Quốc lộ 37- cầu Đăng (trước UBND xã Nhân Hòa), UBND huyện Vĩnh Bảo thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

29. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường trục đô thị Bắc Sơn – Nam Hải (phía đường trục đô thị), UBND huyện An Dương thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

30. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 10 với đường Quốc lộ 17B (phía đường 17B). UBND huyện An Dương thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

31. Chốt kiểm soát tại khu vực nút giao giữa đường Quốc lộ 5 với đường tỉnh 351 (phía đường 351 đi về trung tâm huyện An Dương), UBND huyện An Dương thành lập và kiểm soát 2 chiều ra, vào.

Yêu cầu UBND các quận, huyện chủ động rà soát các cửa ngõ ra vào các quận, huyện để đảm bảo tránh chồng chéo trong việc đặt các chốt kiểm soát. Số lượng, thành phần tham gia chốt kiểm soát theo Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tô Thành

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập và triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác