Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:54

UBND thành phố vừa có Quyết định cho phép thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Edison (Trường Phổ thông Edison).

Trường Phổ thông Edison thuộc loại hình trường tư thục, có 2 cơ sở: Cơ sở 1 ở số 196/143 đường Trường Chinh, phường Đồng Hòa, quận Kiến An; cơ sở 2 ở số 17 Cầu Rào, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trường Phổ thông Edison được thành lập theo chủ trương xã hội hóa giáo dục tại Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Bách Nghệ là đại diện nhà đầu tư thành lập Trường.

haiphong.gov.vn 13/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Trường Phổ thông Edison
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác