Print Thứ Tư, 05/02/2020 09:55 Gốc

Vừa qua, quận Đồ Sơn đã tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về thành lập và bổ nhiệm nhân sự Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn.

Tại hội nghị, UBND quận đã công bố Quyết định số 127/QĐ-UBND, ngày 16-1-2020 “Về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Du lịch Đồ Sơn với Ban quản lý các di tích lịch sử quận Đồ Sơn để thành lập Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn” của UBND thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Hoàng Xuân Minh – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn trao quyết định về các chức danh Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn.

Theo đó, sáp nhập Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Du lịch Đồ Sơn với Ban quản lý các di tích lịch sử quận Đồ Sơn để thành lập Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn hoạt động kể từ ngày 1-2-2020. Cũng tại hội nghị, UBND quận đã công bố các Quyết định về các chức danh Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn. Đồng chí Lưu Thị Thu Huyền được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc; các đồng chí: Bùi Đức Duy, Lê Hoàng Anh được bổ nhiệm giữ chức phó Giám đốc Trung tâm kể từ ngày ban hành quyết định.

PV

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác