Print Thứ Hai, 24/02/2020 11:09 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện việc mua, tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam là Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ phó Thường trực là Giám đốc Sở LĐTB&XH; 2 Tổ phó là Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ công tác có 4 thành viên là Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là: Đề xuất đối tượng tặng quà, loại quà tặng, đơn giá, nguồn vốn thời gian tặng, trình tự, thủ tục thực hiện…; tổ chức triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện.

Các thành viên Tổ công tác được trưng dụng cán bộ, chuyên viên của đơn vị tham gia trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Tổ công tác thực hiện việc mua, tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác