Print Thứ Hai, 10/02/2020 09:06 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc hợp nhất Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt thành Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tổ công tác do ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Tổ trưởng; ông Hoàng Triệu Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Phó Tổ trưởng; cùng 20 thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan.

Khu vực đường tàu thuộc địa bàn quận Lê Chân được cải tạo, xây bê tông lối đi, trồng hoa và cây cảnh 2 bên nhằm mang đến không gian an toàn cho người dân sinh sống tại đây.

Tổ công tác có trách nhiệm giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020; Kế hoạch số 2760 KH/UBND ngày 4/5/2015 của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 994 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố về trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác