Print Thứ Hai, 04/04/2022 15:55 Gốc

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Quyết định Thành lập Tổ công tác chuyên trách chuẩn bị nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2022.

Theo đó, Tổ công tác chuyên trách do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng; đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Tổ phó thường trực; lãnh đạo 9 Sở, ban, ngành thành phố làm Tổ phó; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan làm thành viên.

Tổ công tác chuyên trách có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Phát hành, gửi Giấy mời và xác báo đại biểu; chuẩn bị nội dung chương trình Lễ hội; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; công tác trang trí khánh tiết; chuẩn bị sân khấu, khán đài và bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ hội. Xây dựng phương án, kiểm tra, bố trí tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ, đi lại, tiệc chiêu đãi đại biểu về dự Lễ hội… Lập phương án, chương trình của lãnh đạo thành phố đón tiếp, chào xã giao các đoàn đại biểu trong nước và các đoàn khách quốc tế tại trụ sở UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa Phượng năm 2019.

Bên cạnh đó, Tổ công tác chuyên trách có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2022; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tuyệt đối an toàn. Xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết đối với từng nhiệm vụ chuyên trách; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện. Tổng hợp tình hình, đánh giá, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ công tác chuyên trách do đồng chí Tổ trưởng phân công. Tổ công tác chuyên trách tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Tổ công tác chuyên trách chuẩn bị nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác