Print Thứ Sáu, 21/02/2020 18:56 Gốc

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 240/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác