Print Thứ Tư, 21/08/2019 16:57

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng.

Theo Quyết định, Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố gồm 5 người; ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng tuyển dụng công chức có nhiệm vụ: tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm và điều kiện dự tuyển báo cáo UBND thành phố; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kỳ thi theo quy định; phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi; thành lập các ban giúp việc (ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi, ban phúc khảo); tổ chức thu phí, chấm điểm, phỏng vấn; giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); báo cáo để UBND thành phố quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định…

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2019 tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác