Print Thứ Năm, 15/07/2021 20:30 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định 1981/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng xác định danh mục nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử cần được giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hội đồng do ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch Hội đồng; ông Phùng Văn Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao là Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng gồm 17 người là lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo đó, tùy theo tính chất, nhiệm vụ và yêu cầu liên quan đến việc xác định danh mục nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử cần được giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định mời bổ sung các thành viên không chính thức tham gia Hội đồng.

Một góc sông Tam Bạc – Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong.

Các thành viên không chính thức của Hội đồng là các chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia phản biện, nhà nghiên cứu khoa học có năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa, lịch sử, quy hoạch, xây dựng ở trong và ngoài thành phố; các chủ đầu tư, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữ nhà ở, công trình hoặc được giao, ủy quyền trực tiếp quản lý, sử dụng nhà ở, công trình có kiến trúc giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử…

Hội đồng căn cứ theo quy định pháp luật có liên quan để xác định, đánh giá, phân loại và xác định danh mục nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc văn hóa, lịch sử cần được giữ gìn tôn tạo và bảo vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Hội đồng tôn tạo và bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa và lịch sử trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác