Print Thứ Sáu, 12/11/2021 19:21 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định 3219 thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố; Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Hội đồng do ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam là Chủ tịch hội đồng; ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo Quy chế do Hội đồng quy định và được các thành viên thống nhất, quy chế phải thể hiện cụ thể được trách nhiệm, nguyên tắc, phương pháp đánh giá và xếp hạng các phương án dự thi. Hội đồng chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành viên có mặt.

Hội đồng sẽ lựa chọn phương án thiết kế tối ưu cho các công trình kiến trúc Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố và Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng.

Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế thi tuyển, Nhiệm vụ thiết kế, Quy chế Hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án xếp hạng nhất.

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận và gửi Đơn vị tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Trường hợp không có phương án đáp ứng được các yêu cầu như Mục tiêu và quy định trong Quy chế thi tuyển, Đơn vị tổ chức Cuộc thi báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định tổ chức thi tuyển lại.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 3219/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Chính trị-Hành chính và Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố tại KĐT Bắc sông Cấm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác