Print Thứ Sáu, 27/11/2020 19:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học.

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và thư ký Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo đúng các quy định hiện hành đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan. Thời gian làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác