Print Thứ Hai, 22/07/2019 15:12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng.

Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Trung Kiên – ANHP

 

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Ủy viên phản biện và Ủy viên là các GS, PGS, TS, Thạc sĩ công tác tại Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số bộ ngành liên quan và lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm và tổng hợp, báo cáo kết quả trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

 

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác