Print Thứ Tư, 13/12/2023 12:50 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa có Quyết định 4204/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng.

Hội là tổ chức của các thế hệ Công an nhân dân thành phố Hải Phòng, hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Công an thành phố Hải Phòng và các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định; tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hội có trách nhiệm tổ chức Đại hội để thông qua Điều lệ, bầu Ban lãnh đạo và hoàn chỉnh các thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên là các thế hệ cựu Công an nhân dân tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; động viên hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội ở địa phương theo quy định; tham gia góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hưu trí; tổ chức các hoạt động nghĩa tình để tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; góp phần xây dựng hậu phương Công an nhân dân vững chắc.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác