Print Thứ Ba, 10/03/2020 16:18 Gốc

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Giám đốc Sở NN&PTNT- Phạm Văn Lập vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo đó, đoàn công tác do Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nguyễn Thanh Xuân làm Trưởng đoàn; có 3 đồng chí làm Phó Trưởng đoàn và 12 thành viên đoàn.

Nhiệm vụ của đoàn công tác này là tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản, chống khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, đánh bắt, dịch vụ hậu cần thủy sản trên địa bàn thành phố; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm theo quy định. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn có quyền trưng dụng cán bộ chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị được giao quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các tổ chức, cá nhân sẽ chịu sự kiểm tra chặt chẽ của đoàn liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản, chống khai thác IUU

Kinh phí thực hiện của đoàn công tác sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn năm 2020 tại Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 16-12-2019 của UBND TP về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2019 cho các cấp, ngành, đơn vị.

Về trách nhiệm, Trưởng đoàn công tác chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt thực hiện; phân công trách nhiệm cho các thành viên trong đoàn; tổ chức kiểm tra theo quy định, thường xuyên báo cáo Sở và Ban Chỉ đạo phòng chống khai thác IUU thành phố, UBND TP kết quả làm việc của đoàn công tác…

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác