Print Thứ Năm, 11/11/2021 09:50 Gốc

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có Quyết định 1399 thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng được thành lập trên cơ sở Trạm Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, kể từ ngày 01/11/2021.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng có con dấu riêng theo quy định, có trụ sở đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng; bố trí biên chế, sắp xếp nhân sự của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng phù hợp với vị trí việc làm, theo quy định của pháp luật.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 1399/QĐ-CHHVN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác