Print Thứ Sáu, 25/10/2019 22:33

LĐLĐ huyện Cát Hải vừa tổ chức công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thủy sản Song Hải theo Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về xây dựng củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Công ty TNHH Thủy sản Song Hải được thành lập năm 2016, có 4 thành viên, đến nay số lao động đã tăng lên 16  lao động, gồm: 13 lao động trực tiếp và 3 lao động gián tiếp. Trong đó, lao động có trình độ Đại học là 3, Cao đẳng là 2 và trung cấp 2.

Sau khi được tuyên truyền hướng dẫn của Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, LĐLĐ huyện  sự giúp đỡ, ủng hộ của ban lãnh đạo công ty đã có 9 công nhân lao động xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Công đoàn Công ty TNHH Thủy Sản Song Hải hoạt động theo luật công đoàn và điều lệ công đoàn Việt Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng.

Như vậy đây là công đoàn thứ 2 được thành lập năm 2019, nâng tổng số công đoàn cơ sở trong toàn huyện là 82, trong đó có 19 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, với tổng số 2.152 đoàn viên.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thủy sản Song Hải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác