Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa có quyết định về việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc, trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ninh.

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc có trụ sở đặt tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Phòng giao dịch Quảng Ninh đặt tại thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, có Phòng giao dịch Quảng Ninh và 7 phòng chức năng, nghiệp vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2018.

Haiphong.gov.vn 4/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác